ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტუდენტური პროგრამის მონაწილეთა შეფასება მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია ბიუჯეტის დაგეგმარებისა, სწორედ ამიტომ განხორციელდა დაფინანსებული სტუდენტების გამოკითხვა. , ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების (სემესტრში, ყველა საგანში 91 და მეტი ქულა) სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა 2016 წლიდან ხორციელდება, რომლის ბიუჯეტი ყოველწლიურად იზრდება.
წარმოგიდგენთ სტუდენტების შეფასებას.