თეატრები და კულტურის სახლები

• მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის სახლებისა და თეატრების ჩამონათვალი
• ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრთან არსებული თეატრი