ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს თავმჯდომარის ნადიმ ვარშანიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მალხაზ სალვარიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის გურანდა დოლიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის სულხან დუმბაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის ხათუნა დიასამიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის იოსებ ბოლქვაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის მინდია დიდმანიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის ბადრი ცინცქილაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის მინდია დიასამიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის დავით სამნიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის მურად გორგაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის ნუგზარ ვანიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის ჯემალ მუსხაჯბას მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის თეიმურაზ შამილაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის თამაზ ბერიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მალხაზ ბალაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ლეილა ცინცაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა მიერ 2017-2018 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს თავმჯდომარის ნადიმ ვარშანიძის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მალხაზ სალვარიძის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის სულხან დუმბაძის მიერ 2017-2018 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის ხათუნა დიასამიძის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის გურანდა დოლიძის მიერ2017- 2018 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის იოსებ ბოლქვაძის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის მინდია დიასამიძის მიერ-2017 - 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის ვახტანგ ლორთქიფანიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ჯუმბერ ბერიძის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ჯუმბერ ვარდმანიძის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვახტანგ ლორთქიფანიძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის აბდი ბერიძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით საფარიძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის იოსებ ბოლქვაძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის გურამ დუმბაძის მუშაობის წლიური ანგარიში