მინდია დიდმანიძე

არჩევის ფორმა #83/06 თხილნარის თემის ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატი.

დაბადების თარიღი

1978 წლის 4 მარტი.

განათლება- უმაღლესი

ბათუმის შოთა რუსთვალეის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა -ინჟინერ-პედაგოგი, მაგისტრის ხარისხით.

ტრენინგები და სასწავლო კურსები

EMP განათლების მართვის პროექტი-სკოლის ფინანსური მართვა.

მომავლის თანამადრობე ხედვა- მართვის, ლიდერობისა და გუნდის ჩამოყალიბების მიზანზე ორიენტირებული თანამედროვე მეთოდები.

ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი CTC- ტრენერების ტრენინგი.

Junlor achlevement - მენეჯერული უნარ-ჩვევები ".

სამუშაო გამოცდილება

2017 წლის 20 ნომებრიდან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი,საკრებულოს სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.

2006 წლიდან დღემდე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრში ისტ ტერენერი.

2007-2012 წლებში თხილნარის #1 საჯარო სკოლის დირექტორი.

2004-2007 წლებში აჭარის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრისა და მასთან არსებული ინფორმაციული ტექნოლოგიების ლიცეუმში უფროსი ინჟინერ-პროგრამისტი.

2001-2012 წლებში თხილნარის #1 საჯარო სკოლაში ინფორმატიკის მასწავლებელი.

2001 წელი ბათუმის სოციალურ-პოლიტიკური ინსტიტუტი, ინფრომატიკის მასწავლებელი.

ოჯახური მდოგმარეობა

ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

577059012

ელ.ფოსტა:mindia.dlf@gmail.com