სახელი და გვარი : მალხაზ ბალაძე

არჩევის ფორმა: -პროპორციული წესით- "ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო"

აკადემიური /ადმინისტრაციული თანამდებობა:

სამეცნიერო წოდება: ფილოლოგიის დოქტორი.

დაბადების თარიღი: 15.03.1964

განათლების მიმართულება, დარგი:

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

. ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია

. ფსიქოლოგიზმი ლიტერატურაში

.ლიტერატურის ფილოსოფია

სამუშაო გამოცდილება :

2017 წლის 20 ნომებრიდან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.

2017 წლის 12 დეკემბრიდან "ქართული- ოცნება მრეწველების" ფრაქციიის თავმჯდომარე.

1989–1991წწ.სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;

1994– 2010წწ. ბსუ ქართული ლიტერატურის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

1999–2000 წწ. ბსუ კადრების განყოფილების გამგე;

200–2003 ქობულეთის საავიაციო ინსტიტუტის სასწავლო ნაწილის მოადგილე;

2011 წლიდან ხიჭაურის წმინდა ტბელ აბუსერისძის სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის მასწავლებელი, ასოცირებული პროფესორი;

2016 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწე.

ოჯახური მდგომარეობა:

  • ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.
  • ტელეფონი: 557 47 14 14
  • ელფოსტა: malkhazb1@gmail.com