2019 წლის მერის ანგარიში

2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის პროექტი

2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2016 წლის ანგარიში

2015 წლის ანგარიში

2014 წლის ანგარიში