2020 წელს ჩატარებული სხდომები ოქმები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#1

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიისა და განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #1

2019 წელს ჩატარებული სხდომების ოქმები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #26

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #25

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიისა და განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #15

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #24

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #23

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #15

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #21

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #22

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#14

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #20

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #19

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #09

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა #11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #15

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #18

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#12

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა #09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგ გარეშე სხდომის ოქმი #10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი # 7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#06

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა #6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომა #07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომა #06

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #2

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიისა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი#1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა #2


2018 წელს ჩატარებული სხდომების ოქმები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის დროებითი სამუშაო ჯგუფის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის დროებითი სამუშაო ჯგუფის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის დროებითი სამუშაო ჯგუფის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #23

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #24

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ოქმი#13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #11

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი#13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #21

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #22

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ოქმი#12

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი#10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი#19

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი#20

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ოქმი #11

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #10

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიისა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი#17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი#18

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ოქმი #10

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #15

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურისა და აგრარული და გარემოს დავცის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურისა და აგრარული და გარემოს დავცის საკითხთა გაერთიანებული კომისიის სხდომის ოქმი #7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურისა და აგრარული და გარემოს დავცის საკითხთა გაერთიანებული კომისიის სხდომის ოქმი #6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული და საპროცედური საკითხთა კომისიის, საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიისა და სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმარების ,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დავცის საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა კომისიისა და განათლების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტეროტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ფერიაში საჯარო სკოლასთან კაპიტალური საკანალიზაციო არხის მშენებლობის, სოფელებში სალიბაურში და კაპრეშუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობისა და სოფელ აჭარისწყალში მდებარე ამორტიზირებული კულტურული ცენტრის რეაბილიტაციის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის გადაწყვეტის თაობაზე დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ფერიაში საჯარო სკოლასთან კაპიტალური საკანალიზაციო არხის მშენებლობის, სოფელებში სალიბაურში და კაპრეშუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობისა და სოფელ აჭარისწყალში მდებარე ამორტიზირებული კულტურული ცენტრის რეაბილიტაციის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის გადაწყვეტის თაობაზე დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტეროტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული- საპროცედურო და საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხთა გაერთიანებული კომისიის სხდომის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომის ოქმი #4

გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს #1 სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს #2 სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #1 სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის საკრებულოს #2 რიგგარეშე სხდომის ოქმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #3 ბიუროს სხდომის ოქმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #4 ბიუროს სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #3 სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა და აგრარული და გარემოს დაცვის კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარული და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო,საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო, საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი #2