ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წელს განსახორციელებელი კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამები(21.12.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წელს განსახორციელებელი კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამები(25.12.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წელს განსახორციელებელი კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამები