სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის დაფინანსების ხელშეწყობა 2019 წლისათვის (21.12.2018)

2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭით და თხილის ნაჭუჭის ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა ( UNDP პროგრამა შედგენილია გაეროს განვითარების 2016/2017 წლის კვლევის საფუძველზე) (21.12.2018)