ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ცენტრში 2019 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები(21.12.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ცენტრში 2018 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები(25.12.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ცენტრში 2017 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები