მუნიციპალიტეტში არსებული ამბულატორიები

ამბულატორია - ლეღვას თემი

ამბულატორია - სოფ. ქობულეთის თემი

ამბულატორია - კვირიკეს თემი

ამბულატორია - ხუცუბნის თემი

ამბულატორია - საჩინოს თემი

ამბულატორია - ქაქუთის თემი

ამბულატორია - ხალას თემი

ამბულატორია - ბობოყვათის თემი

ამბულატორია - ციხისძირის თემი

ამბულატორია - დაბა ჩხამური

ამბულატორია - სოფ. ჩაისუბანი

ამბულატორია - მუხაესტატეს თემი