ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ორთაბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში - როსტომ ფაღავა

ტელ: 577024162, 599372441;


ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი სოფელ წინსვლაში - თამაზ ხალვაში

ტელ: 599851486;

ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი სოფელ კაპრეშუმში - ავთანდილ ტარიელაძე

ტელ: 599161539;

ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი სოფელ აგარასა და ყოროლისთავში - სულხან ქიქავა

ტელ: 551989800;

ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ორთაბათუმსა და მასაურაში - ზია ჩახვაძე

ტელ: 599851640;

ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ქვედა სალიბაურსა და სალიბაურში - გელა ცინცქილაძე

ტელ: 577023248.