ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ჭარნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში - ნუგზარ აბაშიძე

ტელ: 595958708;

ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ზედა ჭარნალში - ანზორ დავითაძე

ტელ: 599851542;

ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ახალსოფელსა და ავგიაში - რეზო სურმანიძე

ტელ: 599851543;

ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ჭარნალში - დომენტი ფუტკარაძე

ტელ: 599851541.