ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად შექმნილი საკონკურსო კომისიის 2020 წლის 1 მაისის სხდომის ოქმი №3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად შექმნილი საკონკურსო კომისიის 2020 წლის 15 აპრილის სხდომის ოქმი №2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად შექმნილი საკონკურსო კომისიის 2020 წლის 06 აპრილის სხდომის ოქმი №1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად შექმნილი საკონკურსო კომისიის 2020 წლის 30 მარტის სხდომის ოქმი №3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად შექმნილი საკონკურსო კომისიის 2020 წლის 12 მარტის სხდომის ოქმი №2

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №3 (06/02/20)- ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებამ საკონკურსო კომისიას წარუდგინა ინფორმაცია ვაკანტურ თანამდებობაზე წარმოდგენილი განცხადებებისა და იმ კონკურსატთა შესახებ რომლებმაც გადალახეს კონკურსის პირველი ეტაპი და დაშვებული იქნენ კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპებზე

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №2 (04/02/20) - კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპების ჩატარების ფორმატი

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმს №4 (09/09/19) საჯარო სამსახურის ბიუროს რეკომენდაციის განხილვასთან დაკავშირებით