გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური შემადგენლობის
განსაზღვრის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 26 იანვრის №12 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე