ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ 2018-2019 წლებში ჩატარებული ღონისძიებები