საკონტაქტო ინფორმაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მისამართი: საქართველო, 6000, ქ.ბათუმი, დიდაჭარის ქ. N-23
ტელ.: 995(422) 25-93-13
ელ. ფოსტა: khelvachauri.mun@gmail.com