2014 წლის ანგარიში

2015 წლის ანგარიში

2016 წლის ანგარიში

2017 წლის შესყიდვების გეგმა

2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში