მდინარე ჯოჭოს წყალზე ჭარბი ინერტული მასალის ამოღების მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის 14 ივნისის №1180 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ დადგენილი კრიტერიუმებით ვერ გამოავლინა გამარჯვებული პირი.

განმეორებით ინტერესთა გამოხატვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო დაფაზე.