საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმს №4 (09/09/19) საჯარო სამსახურის ბიუროს რეკომენდაციის განხილვასთან დაკავშირებით